Ekstraordinært beboermøde

Starttidspunkt: 20. december 2022, kl 17.00 Sluttidspunkt: 20. december 2022, kl 18.30

Kære alle beboere i Oasen.

Bestyrelsen for a/b Oasen indkalder herved til beboermøde, forud for generalforsamlingen den 18. januar 2023. Som bekendt er der på de seneste beboermøder drøftet beslutningsprocesser, hvorfor holdningen er, at I orienteres herom allerede nu.

Der vil her blive orienteret om den økonomiske situation i andelsboligforeningen. Der bliver ikke tale om nogen dybere liggende gennemgang af regnskabet, dog vil budgettet for de(t) kommende år være hovedtemaet.

Det er forsøgt at invitere vores administrator, men forgæves.

Mødet afholdes tirsdag den 20. december 2022 i tidsrummet 17.00 til 18.30 i Fælleshuset.

Nye beboere, som flytter ind den 1. februar 2023, vil også blive inviteret.

Bestyrelsen lægger op til at alle lejligheder er repræsenteret selv om datoen er så tæt på jul og bestemt ikke den bedste.

P.b.v.

Mange hilsener fra
Henrik Johansen
Fm a/b Oasen