Invitation til medlemsmøde | ab-oasen

ab-oasen

Seniorbofællesskabet ab Oasen

← Tilbage til nyheder

Invitation til medlemsmøde

Udgivet den 27. februar 2022
Kære alle beboere i Oasen.
Bestyrelsen har på sit møde den 17. februar 2022 besluttet, at afholde beboermøde mandag den 4. april 2022 kl. 19.00 i Fælleshuset.
Vi er af den opfattelse, at der er behov for dels dialog med jer beboere, dels orientering og status på entreprisen med Casa, dels er der et ønske fra aktivitetsudvalget for at høre alle beboere om aktiviteter i den kommende tid. Vi er sikre på, at der vil være mange andre emner, som vi skal drøfte.
Den første ordinære generalforsamling vil tidligst kunne afvikles omkring november/december og/eller senest i januar 2023.
Til mødet vil der foreligge et forslag til foreløbig/midlertidig husorden for fælleshuset, som skal gennemgås. Vi skal også drøfte haverne, som er tilknyttet stuelejlighederne.
Der er nok ikke mulighed for at nå alle punkterne denne aften, hvorfor bestyrelsen vil foretage en prioritering af emnerne.
Vi har – foreløbigt – sat en tidsplan – med start kl. 19.00 og afslutning kl. 22.30 med en kort pause undervejs.
På bestyrelsens vegne
Fm Henrik Johansen

Skriv et svar